IT DIRECTOR / CIO

 

Job description

Onze klant is een specialist in consumentenelektronica in de Belux en behoort tot een innovatieve internationale groep. Hun hoofdkantoor van de Belux bevindt zich in Vlaams Brabant en ze zijn met ruim 1400 medewerkers en telt ruim een 100 tal winkels. De firma groeide uit vanuit een familiebedrijf en behoort nu tot een sterke internationale groep. Om hun verder groei en vernieuwing in technologie door te zetten is onze klant actief op zoek naar een IT Director / CIO, ze zijn gevestigd in Vlaams Brabant.

 

Notre client est un spécialiste de l'électronique grand public en Belux et appartient à un groupe international innovant.Leur siège social est situé dans le Brabant Flamant et ils emploient plus de 1400 employés dans plus de 100 point de ventes. L'entreprise est issue d'une entreprise familiale et fait maintenant partie d'un groupe international fort. Afin de poursuivre sa croissance et son innovation technologique, notre client recherche activement un Directeur Informatique / CIO, ils sont situés dans le Brabant Flamand.

(WV)

 

 

Responsabilities

 • U heeft kennis van distributie (Retail, CPG, logistiek)
 • U beheerst de sleutelvaardigheden om een succesvolle digitale strategie te leiden (online verkoop architecturen,...)
 • U heeft het leiderschap in digitale transformatie
 • U heeft een profieltype "transformatie" = heeft al grote projecten gedaan / programma's / change management
 • U heeft leiderschap management kwaliteiten (betekenis gevend, visie, organiseert het team,... )
 • U heeft kennis van de ERP markt en een ruime visie van de informatica systemen
 • U luistert met de nodige vakkennis, pedagogie en met de nodige uitstekende relatie en vakbekwaamheid van ICT
 • U beheerst een ERP systeem, bijvoorkeur SAP
 • U heeft de capaciteit om samen te werken met de groep en blijft binnen het kader van het informaticaplan
 • U heeft reeds een geslaagde IT Director/CIO rol opgenomen

 

 • Connaissance de la distribution (Retail, CPG, logistique)
 • Maîtrise des clés d'un S.I digital (architectures de vente en ligne,...)
 • Leadership pour tirer la DSI vers un monde digital
 • Profil type "transo" = a déjà géré de gros projets / programmes / accompagnement au changement
 • Leadership managérial (donne du sens et de la vision, organise l'équipe,...)
 • Connaissance d'un ERP du marché et vision large des S.I.
 • Capacité d'écoute du métier et de pédagogie, excellent relationnel avec le métier
 • Maîtrise d'un ERP du marché encore mieux si SAP
 • Capacité à collaborer avec le groupe, à rester dans le cadre d'un plan S.I HTM

Missie:

 • De continuïteit van de IT- en telecom dienstverlening aan de gebruikers garanderen
 • Het besturen en organiseren van de informaticadienst, het management van een team,.... of meer in de toekomst
 • Zorgen voor de coherentie tussen de lokale informatica systemen en deze van de groep
 • Verzekeren van de contacten tussen de Belux ICT organisatie en deze van de groep in Frankrijk

 

 • Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs
 • Organiser la gouvernance du S.I., Management d'une équipe de 15 personnes,... ou plus dans le futur
 • Assurer la cohérence enter les systèmes d'information local et celui du groupe
 • Assurer la liaison entre la DSI et le groupe basé en France

Transformatie:

 • Finaliseren van de implementatie van de IT/ERP -gereedschappen van de Groep
 • Optimaliseren / automatiseren van de informaticadienst
 • Digitaliseren van de activiteiten
 • Beveiliging van de infrastructuur

 

 • Finalisation de la mise en place des outils informatiques/ERP du groupe
 • Optimisation/ automatisation du S.I.
 • Digitalisation des activités
 • Sécurisation de l'infrastructure

 

Experience & competences

 • U bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur informatica, engineering of economie
 • U heeft een ervaring tussen de 8 en 16 jaar in een gelijkaardige functie
 • U hebt kennis en ervaring in al de facetten van ICT, ERP, ontwikkeling, onderhoud en support van IT applicaties
 • U hebt een bewezen ervaring in transformaties, project en program management
 • U hebt ook ervaring met nieuwe technologieën, A.I., digitalisatie, ....
 • U beschikt over vlotte talenkennis in het Nederlands, Frans en Engels

 

 • Vous avez un diplôme Master, de préférence en informatique, ingénierie ou économie
 • Vous avez une expérience entre 8 et 16 ans dans un poste similaire
 • Vous avez des connaissances et de l'expérience dans tous les aspects ICT, ERP, développement, maintenance et support d'applications informatiques
 • Vous avez une expérience avérée dans les transformations, la gestion de projets et de programmes
 • Vous avez également de l'expérience avec le nouvelles technologie, I.A., la digitalisation,...
 • Vous parlez couramment le néerlandais, le français et l'anglais

 

Apply