HR BUSINESS PARTNER

 

Job description

Onze klant is een specialist in consumentenelektronica in de Belux en behoort tot een innovatieve internationale groep. Hun hoofdkantoor van de Belux bevindt zich in Vlaams Brabant en ze zijn met ruim 1400 medewerkers en telt ruim een 100 tal winkels. De firma groeide uit vanuit een familiebedrijf en behoort nu tot een sterke internationale groep. Om hun verder groei en vernieuwing in technologie door te zetten is onze klant actief op zoek naar een HR Business Partner, ze zijn gevestigd in Vlaams Brabant.

Notre client est un spécialiste de l'électronique grand public en Belux et appartient à un groupe international innovant. Leur siège social est situé dans le Brabant Flamand et ils emploient plus de 1400 employés dans plus de 100 point de ventes. L'entreprise est issue d'une entreprise familiale et fait maintenant partie d'un groupe international fort. Afin de poursuivre sa croissance et son innovation technologique, notre client recherche activement un HR Business Partner, ils sont situés dans le Brabant Flamand.

(WV)

Responsabilities

• Je bent sparringpartner voor het management voor operationele HR-zaken en administratieve opvolging:
         o Vanaf de onboarding tot en met de offboarding van medewerkers, inclusief salarissimulaties, opbouw dossiers zware fout,...
         o Je beheert de administratie op vlak van verzekeringen, waakt mee over de aansluitingen, facturatie etc.
         o Je ondersteunt het fleetbeheer en volgt de dossiers op
         o Je biedt ondersteuning in recrutering (opmaak en posten van vacatures,..)
         o Je houdt de gegevens in het HR systeem actueel en zorgt dat alle dossiers steeds up to date zijn
         o Je bent het interne aanspreekpunt voor diverse HR gerelateerde onderwerpen zoals thematische verloven, ziekte, vakantiegeld, ecocheques, FIP... en gaat actief op zoek naar de nodige informatie. Je weet vanuit jouw rol correct te informeren
• Je coordineert alle aspecten van Training & Development voor het hoofdkantoor
• Je ondersteunt de HR Director in de uitwerking van strategische dossiers zoals salarispolitiek, organisatiestructuren, salariskost, functiebeschrijvingen, talent beheer, uitwerken van HR-processen,…
• Je volgt de HR trends en bespreekt deze met de HR Director en implementeert ze nadien


.• Vous êtes le “sparing partner” du management pour les aspects opérationnels des RH et pour le suivi administratif :
         o Depuis l’onboarding jusqu’à l’offboarding des travailleurs, y compris les simulations de salaire, la mise en place des dossiers pour faute grave,…
         o Vous gérez l’administration concernant les assurances, vous surveillez les clôtures, la facturation,…  
         o Vous soutenez le département Fleet et suivez les dossiers
         o Vous offrez un soutien dans le recrutement (création et postings des jobs)
         o Vous introduisez les données dans le système RH actuel et veillez à ce que tous les dossiers soient à jour
         o Vous êtes le point de contact interne pour les sujets RH comme les jours de congés, les maladies, les pécules de vacances, les Eco-chèques,… et vous recherchez activement les informations nécessaires. Par votre fonction, vous savez correctement informer

• Vous coordonnez les différents aspects Training & Development pour la maison-mère
• Vous soutenez le Directeur RH dans l’élaboration des dossiers stratégiques comme la politique salariale, les structures organisationnelles, les coûts de salaire, les descriptions de fonction, la gestion des talents, l’élaboration de processus RH,…
• Vous suivez les tendances RH en discutez de cela avec le Directeur RH et vous implémentez ensuite

Experience & competences

• Je hebt ervaring in het ondersteunen van een organisatie in alle aspecten van talent management
• Je beschikt over een up to date kennis van sociale wetgeving en je hebt affiniteit met verschillende HR systemen.
• Je kan autonoom werken en denkt probleemoplossend.
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
• Je kan zelfstandig plannen en organiseren, bent stressbestendig en kan goed om met deadlines.
• Je bent een team player.
• Je hebt HR kennis en ervaring; recruitment, talentmanagement, arbeidsrecht, learning & development, ...
• Je houdt van een open cultuur met korte beslissingslijnen en een no-nonsense mentaliteit
• Je beschikt over een relevant diploma (minimum bachelor).

• Vous avez une expérience dans le soutien d’une organisation dans tous les aspects de Talent Management
• Vous disposez d’une connaissance à jour de la législation sociale et vous avez des affinités avec les différents systèmes RH
• Vous savez travailler de manière autonome en vous réfléchissez en termes de résolution de problème
• Vous avez de bonnes compétences de communication
• Vous savez planifier et vous organiser de manière autonome, vous avez une bonne gestion du stress et vous savez gérer des deadlines
• Vous êtes un(e) Teamplayer
• Vous avez des connaissances et une expérience en RH ; recrutement, droit du travail, learning & development,…
• Vous aimez travailler dans une culture ouverte avec des lignes de décisions courtes et une mentalité no-nonsense
• Vous disposez d’un diplôme adéquat (minimum bachelor)

 

Apply