CHRO

 

Job description

Voor een snel groeiende groep met meerdere vestigingen in België en met HQ in Hasselt, zoeken wij een ervaren CHRO die het HR beleid van de groep mee zal uittekenen.
Dit is een zeer uitdagende functie voor een dynamische HR professional (M/V/X) die de moderne cultuur en visie van de groep kan uitdragen over alle Business Units.

 

Responsabilities

. Uitzetten van het HR beleid van de groep en dit volgens de strategie, bepaald door het directie comité waarvan je deel uitmaakt
. Je bent het aanspreekpunt voor de Business Unit Managers m.b.t.. alle aspecten van dit beleid.
. Je coacht en begeleidt jouw team van verantwoordelijken die de operationele werking van de HR dienst en de loonadministratie behandelen
. Zorgen voor de uniformiseren van het algemeen loonbeleid doorheen de hele groep
. Opvolgen van de evoluties in de sociale wetgeving en contacten met externe dienstverleners zoals interimkantoren en software leveranciers.
. Overleg met het sociaal secretariaat i.v.m. subsidies en tewerkstellingsmaatregelen
. Behandelen van speciale dossiers: brugpensioen, ziekte, etc. …
. Voeren van een Proactief rekruteringsbeleid waarbij je er voor zorgt dat zowel de in- en uitdiensttreding op een correcte manier verloopt voor alle partijen.
. Kritische vragen stellen bij de keuzes die verantwoordelijken maken omtrent aanwezigheden (gewone uren, wachturen, overuren), afwezigheden (ziektemeldingen, verlofaanvragen, klein verlet, EW) en vergoedingen
. Problemen in de administratie structureel oplossen en verbeteringen voorstellen
. Oplossingen bieden voor ad-hoc problemen omtrent in- en uitdiensttreding, het subsidiebeleid, enz.
. De bestaande procedures in vraag stellen en verder proberen te automatiseren en uniformiseren
.(Verder) ontwikkelen van functieprofielen
. Loonsimulaties maken voor nieuwe of bestaande medewerkers
. Interpretatie van de PPA-test aan de hand van het CV en/of gesprek
. Beoordelen van interim krachten met het oog op vaste indiensttreding
Voeren van selectiegesprekken en ondersteuning van de verantwoordelijke waar nodig
. Afstemmen en opvolgen en evalueren van de opleidingsbehoeften (intern & extern)
. Dagelijks een luisterend oor bieden en coachen, conflicten detecteren en oplossen.
. Personeelsplanning: weekplanning, verlofplanning
. Organisatie van de jaarlijkse functioneringsgesprekken/of een ontwikkelgesprekken en concrete acties en opvolging uitwerken.

Experience & competences

. Je beschikt over een Masterdiploma en hebt minstens 8 jaar HR ervaring in een leidinggevende positie
. Je bent vertrouwd met de sociale wetgeving en alle juridische en wettelijke verantwoordelijkheden in een grote organisatie (Paritaire comités, vakbonden, inspectiedossiers, dadingen,…)
. Je bent een goede communicator zowel intern als naar externe stakeholders
. Je hebt empathisch vermogen en bent een echte facilitator met een uitgesproken “can do” mentaliteit
. Je bent een echte people manager die een gedreven team kan verder doen groeien en motiveren
. Je hebt helicopterview en rijkt oplossingen aan binnen je team en de groep
. Je beschikt over een aanstekelijke “drive”
. 2-taligheid NL/Fr is een vereiste !

 

Apply