Channel Manager Partners

 

Job description

Job omschrijving


Onze klant is één van de belangrijkste energieleveranciers in België en zijn nu op zoek naar een nieuwe medewerker die hen mede wil ondersteunen in hun groei. Zij behoren tot een wereldwijde groep met faam in de energiesector.
De Channel Manager Partners  is verantwoordelijk voor het beheren van o.a. het retail verkoopkanaal, hij/zij moet zorgen dat de de vooropgestelde (verkoop)objectieven voor dit kanaal bereikt worden. Hierbij dient de manager een netwerk van verkooporganisaties/partners enerzijds en de contacten met de retail ketens anderzijds te beheren en uit te bouwen tot een performant geheel.

Responsabilities

Takenpakket


. Opzetten en uitbouwen van het verkoopskanaal, al dan niet in samenwerking met externe partners: erover waken dat alle middelen voor de optimale werking van het verkoopskanaal aanwezig zijn (o.m. het mede bepalen van de competenties van de medewerkers van het verkoopskanaal, werven, evalueren en (eventueel) coachen van deze medewerkers, inhoudelijk bepalen en/of uitwerken van interne/externe opleidingen, uitschrijven van scripts, vooropstellen van de gewenste KPI’s, bepalen van rapporteringsvormen en -kanalen,…)
. Uitbouwen van contacten in o.a. de retailwereld, zodat er overeenkomsten kunnen afgesloten worden met firma’s die onze klant zijn verkoopteams toelaten binnen en buiten hun winkel. Hier wordt verwacht dat er een contract wordt onderhandeld door de channel manager met de retailketen om zo naar een win-win te streven.
. Opvolgen en de eindverantwoordelijkheid dragen van de werking van het verkoopskanaal – opstellen van een salesforecast op maand, trimester en jaarbasis – controle, analyse en evaluatie van de resultaten, bijsturen indien noodzakelijk om zo de opgelegde objectieven in volume, kwaliteit en budget te bereiken
. Opzetten van een actieplan met het verkoopskanaal om bij te dragen tot het commercieel plan en gerichte (gecoördineerde en goedgekeurde) acties ondernemen naar diverse aankoopprojecten - volledige opvolging van deze klantendossiers
. Ondersteunen en adviseren van de Sales Director in de uitbouw van de verkoopsstrategie voor de residentiële en/of professionele markt
. Markten analyseren, trends signaleren en in kaart brengen, om op basis hiervan eventueel bijsturing te voorzien na afstemming met de Sales Director
. Relaties met klanten en prospecten aanknopen om de behoeften goed te kunnen afwegen en te plaatsen binnen de strategie van onze klant.
. Zoeken en ontwikkelen van rendabele nieuwe saleskanalen en/of nieuwe salespartners

Experience & competences

Kennis en ervaring


. Universitaire opleiding
. vlot 3 talig
. Sterke people manager
. MS office
. Minimum 5 jaar ervaring in sales (BTC en/of BTB) waarvan je idealiter een eerste 
ervaring hebt opgebouwd in sales management (regio, kanaal, …)
. Ervaring in People management  is een troef
. Je hebt een eerste ervaring opgebouwd in budgetbeheer (commisies, incentives,…)
. Ervaring met Marketing campagne management

 

Apply