Calculator/Deviseur

 

Job description

Bij zijn start in 1999 was onze klant aanvankelijk een verdeler van professioneel materiaal voor elektriekers. Het bedrijf groeide en ontwikkelde zich en sinds 2018 plaatsen zij nu zelf elektrische installaties. Dankzij de knowhow op vlak van elektrisch materiaal ontwikkelt deze nieuwe activiteit zich razendsnel. Door haar grondige productkennis kan onze klant de meest geschikte technische oplossingen voorstellen en op die manier inspelen op de meest uiteenlopende behoeften.
Onze klant biedt vandaag verschillende oplossingen op maat aan, in elektrische installaties et domotica (algemene elektriciteit, verlichting, databekabeling, inbraakdetectie, branddetectie, onderhoud en overeenstemming voor nieuwbouw en renovaties).
Om zijn ontwikkeling verder te zetten, is onze klant op zoek naar een (m/v) :

Tout d’abord actif, depuis 1999, dans le domaine de la distribution de produits professionnels aux installateurs électriciens, notre client s’est développé depuis 2018 dans le métier d’installateur électricien. Fort de ses connaissances du matériel électrique, cette nouvelle activité s’est rapidement développée. Les connaissances approfondies des produits permettent à notre client de proposer des solutions techniques les plus appropriées aux diverses demandes.
Aujourd’hui, notre client propose différentes solutions sur mesure d’installations électriques et domotiques (électricité générale, éclairage, câblage IT, détection intrusion, détection incendie, maintenance et mise en conformité aussi bien pour des constructions neuves que pour de la rénovation).
Afin de continuer son développement, notre client recherche un(e) :
 

Responsabilities

Als Calculator sta je in voor het opstellen van offertes en ontwikkel je samen met de project manager een op maat gemaakt concept :
 Analyseren van het lastenboek
 Voorstellen van technische oplossingen die aan de eisen ven de klant voldoen
 Aanvragen en vergelijken van materiaalprijzen
 Inschatten van installatietijden en mee bepalen van de prijszetting
 Opstellen en documenteren van offerte
 Assistentie verlenen aan het commercieel team bij offertevoorstellingen aan de klant

 

En tant que Deviseur, vous êtes responsable de la préparation des devis et vous développez des concepts sur mesure en collaboration avec le responsable de projets:
 Analyser les cahiers des charges
 Proposer des solutions techniques répondant aux exigences des clients
 Demander et comparer le prix des matériaux
 Estimer avec précision le minutage des tâches qui composent le devis
 Estimer le planning des projets et déterminer le prix
 Préparer et documenter l’offre
 Assister l’équipe commerciale dans les propositions aux clients

Experience & competences

• Je genoot ideaal een opleiding elektromechanica/elektriciteit (Bachelor of Industrieel ingenieur) of je hebt minimum 5 jaren ervaring als calculator in gevarieerde projecten van 100.000 tot 500.000€ in algemene elektriciteit, verlichting, databekabeling, inbraakdetectie, branddetectie, onderhoud,…
• Je bent analytisch sterk en je bent echte « problem-solver »
• Je werkt graag samen met collega’s
• Je hebt een « hands-on » mentaliteit : op de werf zijn, fouten opsporen, iets mee opstarten of in dienst stellen schrikt je niet af
• Je houdt je aan de veiligheidsnormen omdat je dat belangrijk vindt
• Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels (is een plus)

• Vous avez idéalement une formation en électromécanique/électricité (Bachelor ou ingénieur industriel) ou vous avez une expérience de minimum 5 ans en tant que deviseur dans des projets variés allant de 100.000 à 500.000 € en électricité générale, éclairage, câblage IT, détection intrusion, détection incendie, maintenance,…
• Vous avez un esprit analytique et vous êtes un véritable « problem-solver »
• Vous aimez travailler en équipe
• Vous avez une mentalité « hands-on » : vous êtes impliqué, détectez les erreurs et prendre vos responsabilités ne vous fait pas peur
• Vous respectez les normes de sécurité car c’est quelque chose d’important pour vous
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et une connaissance de l’anglais est un atout
 

 

Apply