PROJECT LEADER

 

Job description

Onze klant is een bedrijf in nationaal en internationaal transport van gevaarlijke stoffen, radioactieve materialen, alsook de behandeling en opslag ervan. Zij zijn experten in ontwerp en leveringen van uitrustingen voor vervoer  van radioactieve goederen.
Ze maken deel uit van een groot internationaal bedrijf en hebben hun hoofdzetel in de provincie Antwerpen.

Responsabilities

• U behoudt de integraliteit van de u toevertrouwde projecten, vanaf de offerte tot  de definitieve afsluiting

• U respecteert de geldende regelgeving en de SMQSE en HSEQ - procedures

• U draagt zorg voor de toepassing van de SMSQE-regels bij  het personeel dat onder uw verantwoordelijkheid valt

• U brengt verslag uit aan uw hiërarchische verantwoordelijke over ieder probleem m.b.t. kwaliteit, veiligheid, milieu en beveiliging

• U respecteert de eisen van de klant(contracten, bestellingen) en deelt eventuele afwijkingen op

  de contracten aan uw hiërarchie mee

• U zorgt voor de updating van de verschillende planningen

• U stelt de offertes op binnen de best mogelijke termijn(48 uur) die geen voorafgaande studie vergen

• U stelt de aanvraag op waarvoor externe research nodig is met bijzondere technische studies

• U maakt de facturen op na de voltooiing van de activiteiten

• U stelt de volledige activiteitenplanning op

• U informeert de dienst SMQSE over iedere wijziging van de klanten- of reglementaire vereisten waarvan u kennis heeft genomen

• U bepaalt de implementatie- en opvolgingsmethoden van de Key Performance Indicators

Experience & competences

• Minstens 5 jaar professionele ervaring in een industriële technologische omgeving
• Ervaring in projectleiding is een absolute must
• U bent in staat medewerkers te coachen en projecten te sturen en te begeleiden
• Assertief
• Kennis van IT-toepassingen
• Georganiseerd en strikt
• Tweetalig FR/NL
• Master in een technische afstudeerrichting.

 

Apply